ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง 3 มิถุนายน 2565
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ประกาศการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 สำหรับคุณครู คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมสามารถลงทะเบียนชุมนุม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ระบบจะปิดเวลา 12.00 น.

#

ประกาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ระบบจะปิดลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมเวลา 18.00 น.

#

ประกาศการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 สำหรับคุณครู คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมสามารถลงทะเบียนชุมนุม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดเวลา 16.00 น.

#

ประกาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดเวลา 16.00 น.


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม