ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ประกาศการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับคุณครู คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมสามารถลงทะเบียนชุมนุม ในวันศุกร์ ที่24 พ.ค.2562 ถึงวันเสาร์ ที่25 พ.ค.2562 ระบบจะปิดเวลา 12.00 น.

#

ประกาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน (แก้ไข)นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ในวันจันทร์ ที่27 พ.ค.2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันพุธ ที่29 พ.ค.2562 เวลา 12.00 น.


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม