ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ประกาศการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับคุณครู คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมสามารถลงทะเบียนชุมนุม ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันอังคาร ที่30 มิถุนายน 2563 ระบบจะปิดเวลา 12.00 น.

#

ประกาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม