ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ประกาศการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับคุณครู คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมสามารถลงทะเบียนชุมนุม ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันอังคาร ที่30 มิถุนายน 2563 ระบบจะปิดเวลา 12.00 น.

#

ประกาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563

#

ประกาศการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับคุณครู ภาคเรียนที่ 2/2563 คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมสามารถลงทะเบียนชุมนุม ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวามคม 2563 ถึงวันอังคาร ที่ 8 ธันวามคม2563

#

ประกาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ในวันอังคาร ที่ 8 ธันวามคม 2563 ในคาบเรียนกิจกรรมชุมนุม


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม