ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ระบบลงทะเบียนชุมนุมปิดแล้วหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ผู้ดูแลระบบ