ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ประกาศการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับคุณครู คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมสามารถลงทะเบียนชุมนุม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดเวลา 12.00 น.

#

ประกาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดลงทะเบียนชุมนุมและเลือกกิจกรรมชุมนุมเวลา 18.00 น.


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม